Adam Mickiewicz – biografia, życiorys

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu lub Nowogródku. Pochodził ze szlachty zaściankowej. Jego ojciec był notariuszem.

Najpierw uczęszczał do szkoły powiatowej, następnie wyjechał do Wilna na studia. Z powodu trudnej sytuacji finansowej zdecydował się również na studia nauczycielskie, które gwarantowały mu pracę. W Wilnie założył towarzystwa Filomatów i Filaretów. Będąc na studiach zaczął tworzyć pierwsze utwory – na przykład Odę do młodości.

Od 1819 roku Mickiewicz uczył w gimnazjum w Kownie.

Za działalność w stowarzyszeniach został skazany na zesłanie w głąb Rosji. W tym czasie w Dreźnie powstała III część Dziadów, a na Krymie Sonety Krymskie.

Od 1829 roku podróżował po Europie. Chciał wziąć udział w powstaniu listopadowym.

Adam Mickiewicz zamieszkał w Paryżu i w 1834 roku poślubił Cecylię Szymanowską z którą miał szóstkę dzieci. We Francji zaangażował się w działalność emigracyjną oraz wykładał na uniwersytecie w Lozannie i w Collège de France.

Jest odpowiedzialny za stworzenie legionów polskich we Włoszech podczas Wiosny ludów. Był redaktorem Trybuny Ludów.

Adam Mickiewicz zmarł w Stambule 26 listopada 1855 roku, gdzie wyjechał by stworzyć Polski Legion do walki z Rosją. Przyczyną jego śmierci była epidemia cholery, choć podejrzewano również otrucie. Początkowo pochowano go na cmentarzu w Paryżu, następnie w 1890 roku przeniesiono jego ciało do krypty w katedrze na Wawelu.